Over Caligula

Over Caligula

Thibaud delpeut regisseert de legendarische Toneelklassieker caligula van alberT camus meT in de TiTelrol vincenT van der valk.
5 april t/m 17 mei in de nederlandse theaters

 als zijn zus en geliefde drusilla sTerfT, onTsTeekT een sTorm in heT hoofd van de jonge keizer caligula. hij wordT geTergd door gevoelens van rouw en een vurig verlangen naar heT leven. caligula onderwerpt zijn onderdanen aan een gruwelijk experimenT: leven in heT lichT van de dood. voor zijn volgelingen wordT caligula sTeeds waanzinniger. maar is hij werkelijk waanzinnig, of juisT een angsTaanjagend eerlijk heerser die weigerT Te huichelen? als een chirurg, gewapend meT videocamera’s als insTrumenTen, beginT hij aan zijn ‘secTie op de ziel’. 

caligula is een coproducTie van Thibaud delpeuT, de uTrechTse spelen en de coproducers,
uiTvoerend producenT: Toneelschuur producTies

scenografie: Roel van Berckelaer, lichtontwerp: Casper Leemhuis, geluidsontwerp: Pim van den Heuvel, kostuumontwerp: Wojciech Dziedzic, dramaturgie: Joris van der Meer, regie-assistent: Olivier Diepenhorst, assistentie kostuums: Dymph Boss, productie: Loesje Riethof, Petra Swagers, Inger Stam, techniek : Pim van den Heuvel, Jeroen Smith, publiciteit: Marieke de Wildt, Ilja Kievit, Heleen van Ham met dank aan: Theater Kikker grafisch ontwerp: Ka ontwerpers, Anke van Haarlem, fotografie: Bart Koetsier

Voor de komende kunstenplanperiode zullen de Rotterdamse Schouwburg, Theater Frascati, Theater aan het Spui, De Verkadefabriek, de Toneelschuur Theater Kikker en Grand Theatre Groningen, gezamenlijk voorstellingen gaan coproduceren. Onder de noemer DE COPRODUCERS willen de kwaliteitstheaters zo een impuls geven aan de ontwikkeling van vernieuwend dans- en theateraanbod.